παρακαλεῖσθε

παρακαλεῖσθε
παρακαλέω
call to
pres imperat mp 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
pres opt mp 2nd pl (epic ionic)
παρακαλέω
call to
pres ind mp 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
fut ind mid 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
pres imperat mp 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
pres opt mp 2nd pl (epic ionic)
παρακαλέω
call to
pres ind mp 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
imperf ind mp 2nd pl (attic epic)
παρακαλέω
call to
imperf ind mp 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • αφίσα — Έντυπο που τοιχοκολλείται ή τοποθετείται σε ειδικό χώρο, με προορισμό να μεταδώσει στον περαστικό, με τρόπο σύντομο αλλά και αποτελεσματικό, κάποιο μήνυμα ή να τον πληροφορήσει για κάποια εκδήλωση. Η α. είναι η σημαντικότερη και γνωστότερη από… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”